قالیشویی


  • تضمین کیفیت خدمت
  • ارسال و لغو درخواست تا 2 ساعت قبل از حضور متخصص رایگان می باشد
  • خدمات قالیشویی توسط مجهزترین قالیشویی های کشور که طرف قرارداد با ما هستند انجام خواهد شد

نوع فرش

نوع سرویس

تعداد فرش ماشینی


تعداد فرش دستباف


تعداد فرش ابریشم


تاریخ حضور متخصص


زمان حضور متخصص


استان

جزییات بیشتر