عکاسی و فیلمبرداری


  • هزينه باغ و اياب ذهاب فيلم برداران به عهده درخواست كننده ميباشد.
  • %50 مبلغ این سرویس به عنوان بیعانه اخذ خواهد شد

نوع مراسم

نوع خدمت درخواستی

خدمات ويژه

ابعاد آلبوم

تعداد فیلمبردارو عكاسجزییات بیشتر