مجموعه تمام

تورهای داخلی


  • حضور در فرودگاه مهرآباد حداقل 2 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
  • حضور در راه آهن و ترمینال 2 ساعت قبل از حرکت الزامی میباشد.
  • تحویل اتاق ساعت 14 و تخلیه اتاق ساعت 12 میباشد.
  • درصورت نبودن شهر مورد نظر (مبدا،مقصد) و درخواست تور تركيبي از طريق تورسفارشي اقدام نماييد.

نوع اتاق

یک تخته

خدمات دریافتی هتل

صبحانهوسیله سفر


بازه زمانی رفت


بازه زمانی برگشت


محل اقامت


درخواست سرویس اضافه


استان

جزییات بیشتر