تورهای داخلی


  • حضور در فرودگاه مهرآباد حداقل 2 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
  • حضور در راه آهن و ترمینال 2 ساعت قبل از حرکت الزامی میباشد.
  • تحویل اتاق ساعت 14 و تخلیه اتاق ساعت 12 میباشد.
  • درصورت نبودن شهر مورد نظر (مبدا،مقصد) و درخواست تور تركيبي از طريق تورسفارشي اقدام نماييد.

نوع اتاق

خدمات دریافتی هتل
وسیله سفر


بازه زمانی رفت


بازه زمانی برگشت


محل اقامت


درخواست سرویس اضافه


استان

جزییات بیشتر