بیمه شخص ثالث


  • در یک حادثه رانندگی هزینه درمان، فوت و خسارت وارد شده به اموال تمامی افراد زیان‌دیده، تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می‌گیرد.


نوع خودرو


سال ساخت


سال تخفیف درج شده در بیمه نامه قبلی


نوع خسارت


کاربری خودرو


استان

جزییات بیشتر