مجموعه تمام

بیمه بدنه خودرو


  • خسارات ناشي از بلاياي طبيعي , حمل مواد اسيدي و منفجره ,پاشيده شدن رنگ و اسيد و سرقت جزيي خودرو شامل بيمه نميشود تصويركارت ماشين و بيمه نامه قبلي ارسال گردد. بيمه نامه صادر شده بوسيله پيك (رايگان) ارسال ميگردد

تخفيف ويژه

خودرو صفرنوع خودرو


سال ساخت


تخفيف بيمه بدنه


استان

جزییات بیشتر