بیمه آتش سوزی


  • با توجه به ارزش اعلامی لوازم منزل، صدور نهایی بیمه نیازمند بازدید و تایید کارشناس بیمه است

پوشش هاي اضافي


نوع ملك


نوع سازه


تاریخ حضور متخصص


زمان حضور متخصص


استان

جزییات بیشتر