بیمه عمر و سرمایه


  • حق بیمه به روش‌های مختلفی اعم از پرداخت آنلاین در درگاه‌های اینترنتی شرکت بیمه، پرداخت از طریق عابر بانک، بانک، تلفن همراه قابل انجام است. در صورت دیرکرد حق بیمه به تعداد چند ماه که بستگی به شرکت بیمه طرف قرارداد شما دارد، شرکت بیمه می‌تواند بیمه عمر شما را فسخ کند یا در صورت بروز خسارت از پرداخت هزینه‌های مربوط امتناع ورزد.


مدت قرارداد به سال


روش پرداخت


افزايش سالانه حق بيمه


ضریب سرمایه بیمه عمر در صورت فوت (درصد)


نرخ افزایش سالانه سرمایه فوت


استان

جزییات بیشتر