آمبولانس


  • خدمات ویژه شبانه روزی
  • ارائه خدمات تحت نظارت بخش خصوصی میباشد.
  • کمترین زمان برای رسیدن بر بالین بیمار شما حداقل 20 دقیقه از زمان تایید نهایی میباشد.

نوع آمبولانس


تاریخ حضور متخصص


زمان حضور متخصص


استان

جزییات بیشتر