مجموعه تمام

آرایش بانوان


  • کلیه تجهیزات یکبار مصرف و در حضور مشتری از بسته خارج میگردد. هزینه تجهیزات یکبار مصرف به عهده مشتری میباشد.

عنوان خدمت

آرایش کل صورت

نوع آرایش مو

براشینگ

جزییات بیشتر