مجموعه تمام

اپیلاسیون


  • کلیه پرسنل مجرب و مسلط به امور زیبایی میباشد. مواد مصرفی یکبار مصرف بوده و در حضور مشتری از بسته خارج میگردد. هزینه مواد مصرفی به عهده مشتری میباشد.

نوع مواد مصرفی

موم معمولی

انتخاب ناحیه مورد نظر

کل بدن

جزییات بیشتر