اپیلاسیون


  • کلیه پرسنل مجرب و مسلط به امور زیبایی میباشد. مواد مصرفی یکبار مصرف بوده و در حضور مشتری از بسته خارج میگردد. هزینه مواد مصرفی به عهده مشتری میباشد.

نوع مواد مصرفی

انتخاب ناحیه مورد نظر


تاریخ حضور متخصص


زمان حضور متخصص


استان

جزییات بیشتر