پاکسازی پوست


  • مدت زمان هر جلسه 30 دقیقه میباشد. کلیه امور توسط متخصصین دوره دیده انجام میگیرد. اقلام مصرفی یکبار مصرف بوده و در حضور مشتری از بسته بندی خارج میگردد. هزینه اقلام مصرفی به عهده مشتری میباشد.

انتخاب ناحیه پاکسازینوع خدمت


تاریخ حضور متخصص


زمان حضور متخصص


استان

جزییات بیشتر