ماساژ درمانی


  • اقلام مصرفی یکبار مصرف بوده و در حضور مشتری از بسته بندی خارج میگردد.
  • هزینه اقلام مصرفی به عهده مشتری میباشد.
  • ماساژدرمانی مطابق با موازین اسلامی انجام می شود.

نوع ماساژتعداد ساعت مورد نياز


تاریخ حضور متخصص


زمان حضور متخصص


استان

جزییات بیشتر