مشاوره تغذیه


  • در صورت داشتن سابقه بیماری حتما در توضیحات ذکر گردد.
  • آزمایشات لازم را به صورت تصویر ارسال فرمایید.
  • رژیم داده شده برای دو هفته میباشد ، لذا درخواست خود را پس از دو هفته تکرار نمایید.

نوع رژیم

ليست غذاهاي مورد علاقه


جنسیت


میزان فعالیت روزانه


وضعیت اشتهای فرد


استان

جزییات بیشتر