مجموعه تمام

جاروبرقی


  • تضمین کیفیت خدمت
  • ارسال و لغو درخواست تا 2 ساعت قبل از حضور متخصص رایگان می باشد
  • هزینه تعویض قطعات جداگانه محاسبه میگردد

نام برند


قدرت جاروبرقی


ایراد جاروبرقی


تاریخ حضور متخصص


زمان حضور متخصص


استان

جزییات بیشتر