مجموعه تمام

سانترال


  • تضمین کیفیت خدمت
  • ارسال و لغو درخواست تا 2 ساعت قبل از حضور متخصص رایگان می باشد
  • هزینه راه اندازی سانترال وابسته به نوع برند و تعداد تلفن متغیر است

نوع خدمت درخواستی

جا به جایی خط تلفن ساختمان

جزییات بیشتر